Kultur

Fra kunst og litteratur til alternativbevegelse og akttegning. I Kultur kan alle kulturelle uttrykk løftes frem i lyset.

Kulturkomiteen er komiteen det er vanskelig å beskrive kort. De saumfarer kulturverden på jakt etter inntrykk, og lar, som man kanskje kunne tenke seg, ideene løpe fritt. De arrangerer alt fra aktiviteter som akttegning og kunstvandring til samtaler om BDSM og frokostkultur. Her er det rom for både det dypt livsberikende og det gresselig banale, og alt midt imellom.

Kultur tar utgangspunkt i "det utvidede kulturbegrepet!. I dette udefinerbare mylderet er kunst, litteratur, teater og film selvsagte gjengangere, men også kulturen vi omgir oss med daglig har en plass her. Så lenge en følelse fremprovoseres kan det meste løftes frem på scenen. De har blant annet hatt stor suksess med arrangementer som Dragshow med Haus of Friele, Paint & Sip-sessions og byvandring til Bergens styggeste bygg.

Kultur har jevnlige samarbeid med KODE, Den Nationale Scene og Litteraturhuset i Bergen.

📅 Arrangementer: Onsdager kl 18.00

Kommende arrangementer

Program kommer snart

Frivillig i Kulturkomiteen

No items found.