Personvern og cookies

For å kunne følge og videreutvikle tjeneste våre samler vi inn personopplysninger fra våre besøkende. I denne personvernerklæringen forklarer vi hva slags personopplysninger vi lagrer, hvordan vi behandler dem og hvor lenge vi lagrer dem.

Personopplysninger vi samler inn og behandler

Vi behandler følgende kategorier av personopplysninger:

  • Kontaktinformasjon: navn, e-postadresse
  • Kundeaktivitet: lese- og handlingshistorikk fra nettsiden eller elektronisk kommunikasjon vi sender ut, samt teknisk informasjon om enhetene du bruker
  • Cookies: se vår informasjon om cookies

Personopplysningene er samlet inn direkte fra deg eller genereres i forbindelse med at du besøker våre nettsider eller leser e-poster fra oss.

Hvordan vi bruker personopplysningene

Analyse, forretningsutvikling og forbedring av tjenester

Vi arbeider hele tiden med å utvikle og forbedre våre tjenester og informasjonen vi gir deg. Dette arbeidet innebærer å analysere kontaktinformasjon og kundeaktivitet. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse.

Salg og markedsføring

Vi bruker personopplysninger i forbindelse med markedsføring av våre produkter og tjenester. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er samtykke. Du kan når som helst trekke dette samtykket.

Dine rettigheter

Rett til innsyn i egne opplysninger

Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg. Ta kontakt på e-postadressen ovenfor for å bruke innsynsretten din.

Rett til korrigering av personopplysninger

Du har rett til å be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.

Retten til sletting av personopplysninger

Du har rett til å få dine personopplysninger slettet. Du kan derfor når som helst be oss slette opplysninger om deg selv.

Begrensning av behandling av personopplysninger

I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg. Dette gjør du ved å administrere samtykker eller reservasjoner.

Protestere mot en behandling av personopplysninger

Du har rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg dersom de behandles.

Dataportabilitet

Du har rett til å få utlevert dine personopplysninger i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Ta kontakt på e-postadressen ovenfor for å få utlevert dine personopplysninger.

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger

Vi håper du vil si fra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Si da gjerne først i fra gjennom den kontakten eller kanalen du allerede har etablert med oss. Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger. Dette gjør du til Datatilsynet.