Kontakt oss

Lurer du på noe?

Ta gjerne kontakt med oss! Vi ser helst at du retter henvendelsen din til vervinnehaveren som har mest med din forespørsel å gjøre, så langt det er mulig. Er du usikker, kan du sende oss en e-post i skjemaet nedenfor.

Se styret, rådet og andre kontaktpersoner

Send oss en e-post

Henvendelser herfra vil gå til vår generelle e-postadresse post@samfunnetibergen.no. Vi ser frem til å høre fra deg!

Tusen takk! Innsendingen din er mottatt!
Oops! Noe gikk galt under innsending av skjemaet.

Vil du samarbeide med oss?

Vi får jevnlig forespørsler om samarbeid. Vi setter pris på at dere leser gjennom vår samarbeidspraksis nedenfor før dere tar kontakt med oss.

Studentvelferd står sentralt når vi vurderer et samarbeid - både for våre frivillige og besøkende. Vi påberoper oss retten til å være redaksjonelt involvert i arrangementer vi er en del av.

Planlegging av program

Studentersamfunnet sitt program blir planlagt i foregående semester, henholdsvis i oktober/november for vårsemesteret og april/mai for høstsemesteret. Vi foretrekker at forespørsler om samarbeid kommer innenfor disse månedene.

Vi ser helst at forespørsler rettes mot en
spesifikk komité. Presiser tydelig hva som vil kreves fra Samfunnets side slik dere ser for dere samarbeidet.

Studentersamfunnet påberoper seg retten til å velge sitt eget program.

Våre komiteer

Programmet settes sammen av våre seks ulike komiteer. Hvorvidt Studentersamfunnet takker ja til et samarbeid beror på velviljen, interessen og kapasiteten til våre frivillige. Vi ønsker at samarbeidsarrangementer skal passe inn i våre komiteer sine profiler.

Les mer om komiteene og deres profil på komiteens respektive side.


Økonomiske samarbeid

Alle økonomiske samarbeid skal kontraktsfestes. Vi ønsker konkrete økonomiske avtaler i situasjoner der:

1) Kostnader i forbindelse med arrangementet skal deles mellom Studentersamfunnet og samarbeidsaktør.
2) Samarbeidsaktører forventer inntekter på salg av mat og drikke i forbindelse med arrangementet.
3) Arrangementet krever en annen ordning for billettinntekter eller andre inntekter enn dem som er standard for Studentersamfunnet.

Billettinntekter ved samarbeidsarrangementer

Studentersamfunnet i Bergen selger semesterbillett til kr 50,- for våre ordinære arrangementer. Semesterbilletten er et engangskjøp som gir medlemskap i Studentersamfunnet i Bergen, og dermed fri inngang på resten av semesterets ordinære arrangementer. Enkelte arrangementer, f.eks. konserter, krever billett utover medlemskap.

I tilfeller der Studentersamfunnet i Bergen går med på arrangementer med gratis inngang eller en annen billettordning, må styret behandle forespørselen. Det må foreligge særskilte grunner for at inngangspris skal endres eller forkastes.

Ved gratis arrangementer foretrekker vi at:
1) Studentersamfunnet ikke har noen utgifter knyttet til arrangementet
2) Vi mottar en mindre kompensasjon for billettinntekter eller i tilfeller der Studentersamfunnet sparer samarbeidsaktøren for leieutgifter ved bruk av Det Akademiske Kvarter.

Samarbeid som kommer løpende i semesteret

Vi tar imot løpende forespørsler. I slike tilfeller vil vi forsøke å finne noen som er interessert i å jobbe med arrangementet på kort frist. Medlemmer er i utgangspunktet kun forpliktet til å gjennomføre vårt eget program, så oppdrag utover dette beror utelukkende på interesse og engasjement.

Samarbeid av denne typen fordrer også ledige lokaler, noe som kan være utfordrende å skaffe på kort varsel.

Vi kan ikke takke ja til et samarbeid før det ovennevnte er på plass.

Gjentakende samarbeid eller samarbeid over en periode

Dersom forespørselen gjelder et samarbeid som strekker seg over lengre tid eller flere arrangementer (fokusuke, serie eller lignende), må vi finne noen som kan lede et slikt prosjekt fra vår side.

Studentersamfunnets styre må vurdere om vi ønsker å opprette et slikt verv for det aktuelle prosjektet. Dette avhenger av interesse i organisasjonen og hvorvidt styret ser prosjektvervet som et attraktivt verv for våre medlemmer. Styret må også ta stilling til om posisjonen lett kan fylles igjen for fremtidig koordinering av prosjektet dersom dette er aktuelt.

Interessert?

Ta kontakt med en komiteleder eller send en generell forespørsel i skjemaet ovenfor.