Om oss

«Studentersamfunnet i Bergen har til formål å samle studerende og andre akademikere til foredrag, fritt ordskifte og andre tiltak som kan fremme samhold, åndsdannelse og interesse for allmennkulturelle og politiske spørsmål.»

- Studentersamfunnets formålsparagraf

Studentersamfunnet i Bergen er Vestlandets største politisk uavhengige forum for samfunns- og kulturdebatt, og er en frivillig organisasjon drevet av omtrent 100 studenter fra de ulike utdanningsinstitusjonene i Bergen. Studentersamfunnet, som ofte bare kalles Samfunnet på folkemunne, er også Bergens eldste allmenne studentorganisasjon, og ble stiftet av studenter og vitenskapelig ansatte ved Bergen Museum (UiB) i 1934. Organisasjonen er dermed eldre enn Universitetet i Bergen selv.

Samfunnet hører til på Det Akademiske Kvarter, studentenes kulturhus i Bergen. De to organisasjonene har tette historiske bånd, men er vel og merke ikke identiske. Våre møter skal være en arena for fritt ordskifte og formidling av vitenskapelige, politiske og kulturelle spørsmål. Programmet planlegges, bookes og gjennomføres i sin helhet av frivillige studenter fra byens forskjellige utdanningsinstitusjoner, og organisasjonen er også støttet av en ressursgruppe bestående av etablerte akademikere og kjente kulturpersonligheter. Arrangementene som stelles i stand er åpne for alle, både studenter og byens innbyggere forøvrig.

Våre prosjekter


I tillegg til vårt ordinære program har Studentersamfunnet flere større samarbeid og arrangementskonsepter.


Aarebrotforelesningen

Frank Aarebrot blir stadig omtalt som hele Norges professor, og var i det hele tatt en foregangsfigur for oss i Studentersamfunnet. Ved hans bortgang i 2017 ble vår organisasjon umiddelbart engasjert til dette prosjeket. Formålet er å hedre den muntlige fortellertradisjonen som Frank var en sterk forkjemper for. Styringgruppen består av representanter fra Aarebrots familie, Universitetet i Bergen og én representant fra Studentersamfunnet.


Grungforelesningen

Denne minneforelesningen er en årlig begivenhet hvor vi vender blikket utover og hedrer Geir Grungs mangeårige innsats for å øke forståelsen for det internasjonale samfunnet. Grung var Norges ambassadør til Italia og har vært en stor inspirasjon og bidragsyter for Studentersamfunnet.


Høydenfestivalen
Det var Studentersamfunnet som stiftet Høydenfestivalen AS den gangen ildsjeler ville starte studentfestival. Festivalen har som mål å tilby et kulturtilbud til alle Bergens studenter til en pris som ikke sprenger stipendet, og er fullstendig studentdrevet. Studentersamfunnet er fortsatt aksjonærer og eiere av festivalen.

Styret

Det er Styret som står for Studentersamfunnets daglige drift. Styret består av lederne fra de ulike arrangementskomiteene og de administrative ansvarlige. Henvendelser om daglig drift kan rettes til styret. Vi ser helst at du retter henvendelsen din til styremedlemmet som har mest med din forspørsel å gjøre.

Marie Rasmussen Fossdal
Leder
Thea Emilie Nergård-Sørensen
Nestleder & Eksternansvarlig
Ledig verv
Internansvarlig
Lene Bø Johannessen
Kommunikasjonsansvarlig
Kasper Hoel
‍Økonomiansvarlig
Maren Nordby Thorbjørnsen
Aktueltleder
Mari Julie Bårdsen
Kulturleder
Tor Eirik Gjermestad
Upopleder
Pernille Sørheim
Samklangleder
Monna Hashi
Debattleder
Isolde Hatlebakk
Festleder

Rådet

Rådet er Studentersamfunnet i Bergen sitt kontroll- og rådførende organ. Deres oppgave er å hjelpe Samfunnet med å drive så godt og forsvarlig som mulig.

Generelt om Rådet

Rådets oppgave er å kontrollere at den daglige driften i Samfunnet skjer i tråd med lover, regler og Studentersamfunnets statutter. Rådet skal også være støttespillere for komiteene i Samfunnet og bistå dem med råd og evaluering. Rådet skal være et aktivt organ, som både bistår når de blir forespurt og kommer med egne råd. Siktemålet er å utvikle organsisasjonen i en positiv og trygg retning sammen med medlemmene og styret.

Vår kompetanseorgan: Utvidet Råd

Studentersamfunnet er så heldige at vi samarbeider med en rekke ressurspersoner innen akademia, kulturlivet og mediebransjen. Disse personene sitter i vårt Utvidede Råd, som er et rent kompetanseorgan for Studentersamfunnet i Bergen. De bidrar f.eks. gjennom kursing av våre medlemmer eller som rådgivere for redaksjonsgruppen til et arrangement.

Generalforsamling

Rådet har ansvaret for å kalle inn til og gjennomføre Studentersamfunnets generalforsamling, vårt høyeste beslutningsorgan. Generalforsamling arrangeres hvert semester og er åpent for alle med medlemskap i Studentersamfunnet i Bergen. Saker til generalforsamlingen meldes inn til Rådet. Retningslinjer for å melde inn saker legges ut på arrangementet for generalforsamlingen 28 dager før generalforsamlingen finner sted.

Emma Harestad
Rådsleder
Petter Tesdal
Økonomikontrollør og Rådsmedlem
Sara Helene Lund-Tønnesen
Rådsmedlem
Espen Hansmark Persen
Rådsmedlem
Sebastian Roost
Rådsmedlem
Susanne Ogner
Rådsmedlem
Jenny Røberg
Rådsmedlem
Bernhard Fasteng
Rådsmedlem
Emilie Mo
Rådsmedlem

Andre kontaktpersoner

Vi har også andre særskilte ansvarsområder i Samfunnet, samt en egen personalsakskomite. Har du henvendelser om disse ansvarsområdene, henvender du deg direkte til deres kontaktpersoner.

Sondre Elde Verfing
Leder av valgkomiteen
Siver Myksvoll-Rannestad
Ceremonimester
Personalsakskomiteen
Tvisteløser i Studentersamfunnet
Marie Rasmussen Fossdal
Arkivar
Sindre August Horn
Leder av jubileumskomiteen