Miljø eller klima: Varmegrader eller miljøskader

Tivoli, Det Akademiske Kvarter

Om arrangementet

Verden nådde rekordhøye temperaturer sommeren 2023. Konsekvensene av klimakrisen er tydelige, og debatten om hvilke klimatiltak vi bør satse på er mer aktuell enn noensinne. Hva skal settes først dersom målet om en mer klimavennlig planet går ut over den lokale naturen – miljøet eller klimaet?

Fornybare energikilder har blitt pekt på som skadelige for det lokale naturmangfoldet, samtidig som de blir sett på som løsningen på den globale klimakrisen. Det er flere som mener at miljøet ikke har blitt ivaretatt godt nok i kampen mot klimakrisen. Et nylig eksempel på dette er vindmøllene som er satt opp på Fosen for å produsere grønnere energi. Vindmøllene har vært ødeleggende for norsk reindrift og den lokale naturen. 

Har vi fortsatt muligheten til å bevare det lokale miljøet, samtidig som det iverksettes tiltak for å redde jordens framtid? Kom på debatt hvor vi utforsker hvor grensen skal gå i kampen mellom klima og miljø. 

Andre kommende arrangementer

No items found.