Havbunnsmineraler - en debatt på dypt vann

Olav Kyrres gate 49, 5015 Bergen

Om arrangementet

Dyphavsgruvedrift kan bli det neste norske industrieventyret. Regjeringen mener at det er en forutsetning for en overgang til grønn energi. Er det forsvarlig å skape industri på bekostning av verdifulle økosystemer?

Tidligere i år åpnet Stortinget opp for leting og utvinning av havbunnsmineraler på norsk sokkel. Dette er en beslutning som møter stor motstand blant verdens havforskere. Næringsdrivende aktører påstår at dyphavsgruvedrift kan gjøres på en miljømessig bærekraftig måte under kontrollerte rammer, mens verdens havforskere frykter konsekvensene av kunnskapsmangel og irreversible skader på viktige økosystemer. 

Regjeringen hevder at det er essensielt med havbunnsmineraler for å eventuelt kunne fase ut ikke-fornybar energi. Frem til nå har fornybare energikilder supplert heller enn å erstatte ikke-fornybare energikilder. Dette vekker spørsmål om det grønne skiftet faktisk er i fokus når Stortinget åpner norsk sokkel for gruvedrift på havbunnen.

Studentersamfunnet i Bergen inviterer til debatt på Det Akademiske Kvarter 9. mai.

I PANELET
Tina Kutti, forsker Havforskningsinstituttet
Bård Ludvig Thorheim, stortingsrepresentant for Høyre

Andre kommende arrangementer

No items found.