Fremtidens arbeidsmarked: når kan jeg pensjonere meg?

Olav Kyrres gate 49, 5015 Bergen

Om arrangementet

President Macron møtte på betydelig motstand da han forsøkte å øke pensjonsalderen i Frankrike i 2023. I Norge vurderer Regjeringen å innføre en “normert pensjonsalder”, det betyr at pensjonsalderen gradvis øker over tid. Dette har satt fyr på diskusjonen rundt temaet. Er det mulig at vi vil se lignende reaksjoner som i Frankrike her hjemme?

Befolkningen i Norge eldres stadig, samtidig som fødselstallene synker. Denne kombinasjonen resulterer i flere eldre som trenger omsorg, men færre ressurser tilgjengelige for å ta vare på dem. Pensjonsalderen ble senket fra 70 til 67 i 1973, men nå antyder den nåværende regjeringen at den kanskje skal opp igjen. Dette begrunnes blant annet av Folkehelseinstituttets funn som viser at vi lever stadig lengre, i tillegg til en økende mangel på arbeidskraft. Hvilke reaksjoner vil en økt pensjonsalder få, og hva skal man gjøre med «sliterne», de som jobber i yrker som krever en lavere pensjonsalder? Hvordan kommer fremtidens arbeidsmarked til å se ut?

Vi tar debatten på Det Akademiske Kvarter 4. april med stortingsrepresentant for Høyre, Anna Molberg, og partilederen for SV, Kirsti Bergstø. Vi håper du kommer på det som blir en svært interessant kveld!

I PANELET
Kirsti Bergstø
Anna Molberg

Andre kommende arrangementer

No items found.