Slider

Kort om oss

Studentersamfunnet i Bergen er Vestlandets største politisk uavhengige forum for samfunns- og kulturdebatt, og er en frivillig organisasjon drevet av omtrent 150 studenter fra de ulike utdanningsinstitusjonene i Bergen. Studentersamfunnet, som ofte bare kalles Samfunnet på folkemunne, er også Bergens eldste allmenne studentorganisasjon, og ble stiftet av studenter og vitenskapelig ansatte ved Bergen Museum (UiB) i 1934. Organisasjonen er dermed eldre enn Universitetet i Bergen selv.

Samfunnet hører til på Det Akademiske Kvarter  – studentenes kulturhus i Bergen. De to organisasjonene har tette historiske bånd, men er vel og merke ikke identiske. Våre møter skal være en arena for fritt ordskifte og formidling av vitenskapelige, politiske og kulturelle spørsmål. Programmet planlegges, bookes og gjennomføres i sin helhet av frivillige studenter fra byens forskjellige utdanningsinstitusjoner, og organisasjonen er også støttet av en ressursgruppe bestående av etablerte akademikere og kjente kulturpersonligheter. Arrangementene som stelles i stand er åpne for alle, både studenter og byens innbyggere forøvrig.

Studentersamfunnet holder omkring 120 møter hvert år, men over 16 000 besøkende totalt. Virksomheten og møtene blir gjennomført og fordelt på våre seks arrangementskomiteer: Aktuelt, Upop, Musikk, Kultur, Debatt og Fest.

Våre komiteer

Denne gruppa med morgenfugler disker opp med debatter og samtalemøter fra det gjeldende nyhetsbildet tirsdager 08.30 på Bergen Offentlige Bibliotek. Temaene bestemmes fortløpende, og handler gjerne om de aktuelle sakene man skulle visst mer om.

Vår forskningsformidler deler kunnskap klokka 18.00 på tirsdager. Fra de mest interne akademiske disputter til de mest allmenne spørsmål – denne gruppa inviterer til pensumoverskridende og populærvitenskaplige foredrag fra øverste hylle.

Vårt musikalske alibi avholder både kammerkonserter, jammer og samtalemøter. Fortrinnsvis dreier dette seg om jazz og klassisk, men gruppa byr til stadighet på mye mer. Arrangementene skjer i hovedsak på tirsdager klokka 20.00.

Onsdager klokka 18.00 kan du supplere uka med filosofiske betraktninger eller opplysende diskusjoner om kulturelle fenomen. Her saumfares både det hinsides pretensiøse og det gresselig banale etter livsberikende innsikter og forbløffende kunstuttrykk.

Denne gruppa forsyner naturlig nok uka med skarpe diskusjoner og provoserende ordskifter mellom beslutningstakere og andre aktører i norsk og internasjonalt samfunnsliv. Dette skjer torsdager 18.00, og temaene strekker seg fra lokalt til globalt.

Utvalgte lørdager i semesteret stelles det i stand fornøyelige helaftener på Det Akademiske Kvarter. Både samtalemøter, kviss, matservering , dansegulv og konserter hører med. Festkonseptene innbyr til åndsdannelse og kameratskap langt ut i de sene nattetimene.

Også vår økonomi blir tatt hånd om av dyktige, frivillige studenter. Regnskap, refusjoner og reisebestillinger med mer er blant oppgavene og erfaringene man kan lære om her.

Med omlag 120 møter årlig og 16 000 besøkende er det klart at noen må stå bak maskineriet for publisitet. Grafikere, fotografer og andre frivillige utgjør vår profil i sosiale medier, og de imponerer til stadighet med hva som lar seg gjøre.

previous arrow
next arrow
Slider

Visste du at Studentersamfunnet har stevnet 17. mai-komiteen i Bergen for retten? Og at organisasjonen stiftet både Norsk Studentsamband (nå NSO) og Friundervisningen (nå Folkeuniversitetet) i sin tid? Både Agnar Mykle og Ragnar Hovland har skrevet om Studentersamfunnet i sine bøker – hva med å lese vår egen bok? 

Våre prosjekter

 • Aarebrotforelesninga
  Frank Aarebrot blir stadig omtalt som hele Norges professor, og var i det heletatt en stamgjest og milepæl for oss i Studentersamfunnet. Ved hans bortgang i 2017 ble vår organisasjon umiddelbart engasjert til dette prosjeket: Formålet er å hedre den muntlige fortellertradisjonen.  Styringgruppa består av representanter fra Aarebrots familie, Universitetet i Bergen og én representant fra Studentersamfunnet.
 • Hello!
  I 2016 opprettet vi prosjektet HELLO, som et svar på flyktningskrisa. Målet var å skape en møteplass for lokale studenter og tidligere studenter som nå er flyktninger i Bergen. Prosjektet er stadig aktuelt, og den uavhengige gruppa skaper sosiale og/eller kulturelle arrangementer over en lav sko. Alt fra fjellturer, til omvisning på KODE eller fotballkamper hører med. Folkevenn er også hyppig inkludert.
 • Jazzå
  Fersk jazz fra hele Norge får en scene i dette samarbeidet med Bergen realistforening. Sammen skaper vi en konsertserie og et utvalg jamkvelder på Det Akademiske Kvarter under én og samme semesterbillett. Prosjektet støttes av Frifond og Vestnorsk jazzsenter.
 • Studentmeninger.no
  Denne uavhengige bloggen kom til live i 2011, og er tenkt som en lavterskel plattform hvor studenter kan ytre seg skriftlig. Studentersamfunnet har ingen innflytelse her selv, foruten å sørge for at noen besitter rollen som redaktør for nettstedet.
 • Grungforelesninga
  Denne minneforelesningen er en årlig begivenhet hvor vi hedrer Geir Grungs mangeårig innsats for å øke forståelsen for det internasjonale samfunnet. Grung var Norges ambassadør til Italia, og har vert en stor inspirasjon og bidragsyter for Studentersamfunnet. Forelesningen tar helst plass i løpet av vårsemesteret.