Vi søker: Rådsmedlem

Petra Borovski Rasmussen
03
/
02
/
2023

Har du interesse for god og forsvarlig organisasjonsdrift? Rådet ser etter sitt siste medlem for å bli fulltallige.

Rådet er Studentersamfunnet sitt kontroll- og rådførende organ. Deres hovedoppgave er å føre tilsyn over Studentersamfunnets styre og sikre at organisasjonen som helhet driver i henhold til lover, regler og Studentersamfunnets egne statutter. Rådet er også Studentersamfunnet sitt rådgivende organ, og skal dermed være aktivt. Dette innebærer både å gi råd til styret og komiteene om hvordan de kan bedre driften sin, men også å være synlig og tilgjengelig for styret og medlemmer i Studentersamfunnet som ønsker råd.

Som rådsmedlem har du et stort ansvar i hvordan organisasjonen drives og utvikles, men også gode muligheter til å komme med egne innspill. Du får muligheter til å bidra til en positiv utvikling for organisasjonen og vil jobbe både direkte med komiteer og medlemmer og samlet opp mot styret. Rådet og styret ønsker dette semesteret å fokusere ekstra på sin rådførende rolle. Dermed har du som rådsmedlem ekstra gode muligheter til å komme med dine innspill til utvikling.

Typiske oppgaver i Rådet er:

  • Å gjennomgå styrereferater
  • Å delta på styremøter og komitemøter
  • Å bistå komiteer rundt spørsmål om drift
  • Å evaluere komiteer sine arrangementer
  • Å bistå med kursing til komiteene
  • Å svare på spørsmål og komme med løsninger på tvister rundt drift

Rådet har også enkelte særskilte ansvarsområder. Rådet skal f.eks. kalle inn til og gjennomføre Studentersamfunnets generalforsamling hvert semester. Rådet har også ansvaret for organet Utvidet Råd - et kompetanseorgan for Samfunnet bestående av kjente personligheter innenfor akademia og medie- og kulturbransjen. Rådet har gjerne en rolle i kompetanseheving i Samfunnet gjennom kursing, enten ved å gjennomføre kurs selv eller sette opp rammer for kurs.

Hva ser vi etter?

Vi ser etter en person som ønsker å bidra til en positiv utvikling for Studentersamfunnet. Kjennskap til Studentersamfunnet eller erfaring fra andre organisasjoner er ønskelig, men ikke et krav. Særlig erfaring med kontrollarbeid vektlegges. Personlige egenskaper og ansvarsforståelse vektlegges sterkt.

Interessert? Eller vil du høre mer?

Ta kontakt med rådsleder Kine Ping Bernakiewicz på radsleder@samfunnetibergen.no