Det er Styret som står for Studentersamfunnets daglige drift. Styret består av lederne fra de ulike arrangementskomiteene, pluss de administrative ansvarlige. Vi ser helst til at du retter din korrespondanse mot et spesifikt styremedlem så langt det lar seg gjøre.

Under om oss finner du ytterligere informasjon om hva de ulike driver med. 

For henvendelser som skulle angå alle:
E-post: post@samfunnetibergen.no
Telefon: 45287005

Styret i Studentersamfunnet i Bergen

Leder
Ingvild H. Hagesæter

leder@samfunnetibergen.no

Aktueltleder
Sjur Selsvik

aktuelt@samfunnetibergen.no

Upopleder
Isak Jørgensen

upop@samfunnetibergen.no

Festleder
Julianne V. Hevrøy

fest@samfunnetibergen.no

Økonomiansvarlig
Alexander P. Fredheim

okonomi@samfunnetibergen.no

Musikkleder

musikk@samfunnetibergen.no

Ekstern nestleder
Ian Emil E. Lohne

ekstern.nestleder@samfunnetibergen.no

Intern nestleder
Vilde Paulsen

intern.nestleder@samfunnetibergen.no

Kulturleder
Malin H. Sunde

kultur@samfunnetibergen.no

Debattleder
Emma Bø

debatt@samfunnetibergen.no

Kommunikasjonsansvarlig
Nora Marie Mjølhus

kommunikasjon@samfunnetibergen.no

Andre kontaktpersoner

Rådsleder
Andreas Vindenes

radsleder@samfunnetibergen.no

Ceremonimester
Oda Bjerkan

ceremonimester@samfunnetibergen.no

HELLO-leder
Charlotte Jensen

hello.samfunnet@gmail.com

Jazzå-ansvarlig
Håvard Sæbø

jazza@samfunnetibergen.no

Postadresse:
Studentersamfunnet i Bergen
Pb. 1811 Håkonsgaten
5866 Bergen

Besøksadresse:
Studentersamfunnet i Bergen
Fosswinckelsgate 7
5007 Bergen

Close Menu