Det er Styret som står for Studentersamfunnets daglige drift. Styret består av lederne fra de ulike arrangementskomiteene, pluss de administrative ansvarlige. Vi ser helst til at du retter din korrespondanse mot et spesifikt styremedlem så langt det lar seg gjøre.

Under om oss finner du ytterligere informasjon om hva de ulike driver med. 

For henvendelser som skulle angå alle:
E-post: post@samfunnetibergen.no
Telefon: 992 49 916

Postadresse:
Studentersamfunnet i Bergen
Pb. 1811 Håkonsgaten
5866 Bergen

Besøksadresse:
Studentersamfunnet i Bergen
Fosswinckelsgate 7
5007 Bergen

Styret i Studentersamfunnet i Bergen

Leder
Sjur Selsvik

leder@samfunnetibergen.no

Aktueltleder
Hanna Sunde Bakka

aktuelt@samfunnetibergen.no

Upopleder
Eivind Szalay

upop@samfunnetibergen.no

Festleder
Emilie Mo

fest@samfunnetibergen.no

Økonomiansvarlig
Alina Jensen

okonomi@samfunnetibergen.no

Musikkleder

Leon Torskangerpoll

musikk@samfunnetibergen.no

Ekstern nestleder
Aleksander Roganović Larsen

ekstern.nestleder@samfunnetibergen.no

Intern nestleder
Matias Nødset

intern.nestleder@samfunnetibergen.no

Kulturleder
Selma Grønningsæter

kultur@samfunnetibergen.no

Debattleder
Maria Melve Kvåle

debatt@samfunnetibergen.no

Kommunikasjonsansvarlig
Renate Olsen

kommunikasjon@samfunnetibergen.no

Andre kontaktpersoner

Rådsleder
Andreas Vindenes

radsleder@samfunnetibergen.no

Ceremonimester
Oda Bjerkan

ceremonimester@samfunnetibergen.no

HELLO-leder
Charlotte Jensen

hello.samfunnet@gmail.com

Jazzå-ansvarlig
Håvard Sæbø

jazza@samfunnetibergen.no