Det kreves medlemskap for å delta på våre arrangement. Medlemskap koster 50 kr og kan kjøpes i døra. 

Dette gir deg fri inngang på alle ordinære arrangementer inneværende semester, i tillegg til stemmerett på vår generalforsamling. Medlemskap er åpent for alle.

No Post found

Visste du at det ikke finnes lønnede verv i Studentersamfunnet? 
Programmet blir stelt i stand og gjennomført av frivillige, alt til en engangspris på 50 kr i semesteret.
Disse inntektene er vi naturlig nok avhengig av, og til gjengjeld får du omlag 60 arrangementer til 1 kr per stykk. 

Close Menu